Про Союз хіміків

Союз хіміків України є неурядовою організацією, що представляє хімічні підприємства України. Організація є членом Українського Союзу промисловців і підприємців та Українського національного комітету Міжнародної торгової палати. 

Головні завдання Союзу:

  • Представництво та захист законних інтересів членів Союзу в органах законодав­чої та виконавчої влади України, в господарських і міжнародних організаціях, в судових та інших українських, зарубіжних або міжнародних органах;

  • Розробка пропозицій та обґрунтування доцільності підготовки нормативних актів, що стосуються діяльності хімічної промисловості України, в т.ч. спрямованих на стабілізацію податкової та митної систем, цінової та соціальної політики держа­ви; подання цих пропозицій на розгляд відповідних комісій Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;

  • Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій сто­совно обсягів виробництва хімічної продукції для задоволення потреб внутрішніх споживачів і розширення експортних можливостей виробників та експортерів продукції;

  • Координація дій членів Союзу на зовнішніх ринках хімічної продукції, сприяння в отриманні членами Союзу більш повної та детальної інформації про кон'юнктуру та специфіку цих ринків;

  • Проведення маркетингових, інжинірингових, екологічних та інших досліджень для здійснення обґрунтованого і всебічного аналізу стану зовнішніх ринків хі­мічної продукції та прогнозу можливих змін на цих ринках з метою підготовки пропозицій та обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності членів Союзу;

  • Забезпечення членів Союзу інформацією з технічних розробок, промислових стандартів і промислової політики;

  • Сприяння членам Союзу в пошуках потенційних інвесторів або кредиторів, у т.ч. і зарубіжних, для розробки і втілення у життя наукових та виробничих програм; надання послуг у підготовці техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів та кредитоспроможних виробничих програм, підготовка пропозицій та обґрунтування доцільності залучення у хімічну промисловість України іноземних кредитів та інвестицій, що потребують гарантій Уряду, представлення цих пропозицій на розгляд Кабінету Міністрів України;

  • Визначення пріоритету і організація проведення науково-технічних робіт в галузі виробництва та застосування нових технологій, устаткування і матеріалів для більш динамічного розвитку хімічної промисловості України;

  • Організація та проведення заходів, спрямованих на пропаганду і рекламу на­уково-технічних досягнень та продукції підприємств — членів Союзу, пошук для них потенційних зарубіжних партнерів;

  • Сприяння законним інтересам членів Союзу у здійсненні інших видів діяльності, що не вступають у суперечність з Установчим договором.

 

Наші партнери

Cefic Cefic
Європейська рада хімічної промисловості - Об’єднання виробників хімічної продукції Cefic представляє інтереси 29 тисяч великих малих і середніх європейських компаній, які загалом утримують 1,2 млн. робочих місць і виробляють 21% хімічної продукції в світі. Cefic тісно співпрацює з керівними органами ЄС, міжнародними, недержавними та іншими зацікавленими організаціями.
Міжнарод. центр хімічної безпеки Міжнарод. центр…
Міжнародний центр хімічної безпеки (м. Тарнов, Республіка Польща)
Кластер “Зелена хімія” Кластер “Зелена…
Польський кластер “Зелена хімія”

Розсилка новин On-line:

Увійти